Fragment hardware’u do instalacji.

W przestrzeni instalacji.

Program TouchDesigner sterujący interakcją.

@