Droga

Droga

Instalacja w Ujkowie Starym, opuszczonej wsi.
@