Droga

Droga

Date : 2014
Instalacja w Ujkowie Starym, opuszczonej wsi.
@